د فابریکې سفر

د تولید ورکشاپ

Oil-Expeller-Workshop

د تیلو د توزیع کونکي ورکشاپ

Oil-Pressing-Machinery

د تیلو فشار کولو ماشین

Spare-Parts-of-Oil-Press

د تیلو پریس اضافي برخې

د تیلو پریس د سپیر پارټ ګودام

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

د لوازمو تولید ورکشاپ

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)